Lọc nhớt động cơ Manlyf PU-2338MN

  • SKU: PU-2338MN
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Manlyf
  • Dimension filter (mm): 225
  • Height (mm): 380
  • Inner Big Dimension (mm): 135
  • Inner Small Dimension (mm): O
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ