Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill JX0810B

WB202; JX0810B; JX0810C

  • SKU: HFJX0810B
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 123
  • Thread: M20 x 1.5P (18.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren