Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-8030

MD135737; OJE15-14-302; 15208-HC400; W6106; C-8030

  • SKU: HFC-8030
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 68
  • Height (mm): 80
  • Thread: M20 x 1.5P (18.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren