Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-8013

94797406; 25010246; 93156245; W71222; C-8013

  • SKU: HFC-8013
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 77
  • Height (mm): 80
  • Thread: M18 x 1.5P (16.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren