Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-7950

LF3720; C-7950

  • SKU: HFC-7950
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 170
  • Thread: M24 x 2P (22 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren