Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-65400

0986AF1010; 1#25181616; 96985730; W6021; C-65400

  • SKU: HFC-65400
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 68
  • Height (mm): 70
  • Thread: M18 x 1.5P (16.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren