Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-6206

056115561G; 1037678; W71927; C-6202; Z553

  • SKU: HFC-6202
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 77
  • Height (mm): 120
  • Thread: 3/4 – 16 (17.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren