Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-6105

ME074013; C-6105; C-1007

  • SKU: HFC-6105
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 121
  • Height (mm): 220
  • Thread: M36 x 1.5P (34.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren