Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-5704

LF 3349; 673-551-5140; 11E1-70120; W94034; BD7095; C5704

  • SKU: HFC-5704
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 174
  • Thread: 1 16 (24 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren