Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-5614

32540-01600; C-5614

  • SKU: HFC-5614
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 108
  • Height (mm): 171
  • Thread: 1 1/8 (27 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren