Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-5604

600-211-6240/1; P550719; W93013; C5604; BT536

  • SKU: HFC-5604
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 106
  • Thread: 1 12 (23.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren