Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-5003

JX1011; E9HN-6714-BA; C5003; JX1008A

  • SKU: HFC-5003
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 108
  • Height (mm): 145
  • Thread: 1 12 (23.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren