Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-49100

JX1012; 640-1012210; YJX-6332; C49100; C-49100

  • SKU: HFC-49100
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 108
  • Height (mm): 145
  • Thread: 9/8 (27 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren