Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-4905

61000070005; P555616; LF3744; C-4905

  • SKU: HFC-4905
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 200
  • Thread: 1 12 (23.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren