Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-2906

26300-42030; 263104A010; 15607-1310; C-2906

  • SKU: HFC-2906
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 115
  • Thread: M26 x 1.5P (24.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren