Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-2901

1302-23-802N; C-2901

  • SKU: HFC-2901
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 172
  • Thread: M20 x 1.5P (18.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren