Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1938

AFL 181 MC; C1938

  • SKU: HFC-1938
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 74
  • Height (mm): 100
  • Thread: 3/4 – 16 (17.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren