Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1822

600-211-5240/1; 11700375; W940/18; C1822

  • SKU: HFC-1822
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 135
  • Thread: 1 12 (23.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren