Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1807

15209-J6500; 600-211-521-3; P555616; C1807; W950

  • SKU: HFC-1807
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 170
  • Thread: 1 12 (23.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren