Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1805

15208-55Y00; 5-86102406-0; W81181; C-1805; Z493

  • SKU: HFC-1805
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 80
  • Height (mm): 100
  • Thread: 3/4 – 16 (17.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren