Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1735

15607-1731; C-1735

  • SKU: HFC-1735
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 110
  • Height (mm): 119
  • Thread: M38 x 1.5P (36.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren