Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1717

1K01-23-802; 2451U309-1; W 1126/10; 7416515; Z419; C-1717

  • SKU: HFC-1717
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 102
  • Height (mm): 125
  • Thread: 1 12 (23.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren