Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1712

8-97329911-0; WP92080; P502058; BD7160; C1712

  • SKU: HFC-1712
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 123
  • Thread: M26 x 1.5P (24.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren