Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1706

SL01-23-802; C-1706; Z175

  • SKU: HFC-1706
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 102
  • Height (mm): 150
  • Thread: 1 12 (23.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren