Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1701

8173-23-802; 15601-87310; MD162326; C-1701; Z456

  • SKU: HFC-1701
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 80
  • Height (mm): 102
  • Thread: M20 x 1.5P (18.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren