Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1515

8-97148270-0; C1515

  • SKU: HFC-1515
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 120
  • Height (mm): 120
  • Thread: 1 1/2 (36.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren