Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1511

8-94430983-0; 8-97049708-0; 93156867; W92082; C-1511

  • SKU: HFC-1511
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 100
  • Thread: M20 x 1.5P (18.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren