Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1501

8-94127546-1; 94127546; C1501

  • SKU: HFC-1501
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 108
  • Height (mm): 133
  • Thread: 1 12 (23.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren