Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1304

0K-87A14-317; C-1304

  • SKU: HFC-1304
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 110
  • Height (mm): 119
  • Thread: 1 12 (23.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren