Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1204

96570765; 15601-87703-000; 16510-82700; P502024; C-1204

  • SKU: HFC-1204
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 68
  • Height (mm): 70
  • Thread: 3/4 – 16 (17.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren