Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1139

90915-03001; P502015; W681; Z386; C-1139

  • SKU: HFC-1139
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 68
  • Height (mm): 70
  • Thread: 3/4 – 16 (17.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren