Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1121

15600-41010; WL84-14-302; P550008; Z115; C-1121

  • SKU: HFC-1121
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 94
  • Height (mm): 135
  • Thread: 3/4 – 16 (17.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren