Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1110

90915-03002; 0986 AF1 042; 90915-YZZD2; Z418; C-1110

  • SKU: HFC-1110
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 74
  • Height (mm): 80
  • Thread: 3/4 – 16 (17.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren