Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1012

26311-45001; ME013307; ME013343; P502008; C-1012

  • SKU: HFC-1012
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 102
  • Height (mm): 150
  • Thread: M26 x 1.5P (24.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren