Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1011

26300-02751; OJE15-14-302; 15208-HC400; W6106; C-1011

  • SKU: HFC-1011
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 68
  • Height (mm): 85
  • Thread: M20 x 1.5P (18.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren