Lọc nhớt (dầu) động cơ Hifill C-1002

26300-35503; 15400-PR3-003/4; 26300-35501; 0324-23-802; W81180; C-1002

  • SKU: HFC-1002
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 80
  • Height (mm): 77
  • Thread: M20 x 1.5P (18.5 ly)
  • Type oil filter: Lọc vặn ren