Lọc gió động cơ Manlyf PU-3350

  • SKU: PU-3350
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Manlyf
  • Dimension filter (mm): 325
  • Height (mm): 500
  • Inner Big Dimension (mm): 200
  • Inner Small Dimension (mm): O
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ