Lọc gió động cơ Hifill U-3141

3551814-C1; A-5440

  • SKU: HFU-3141
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 305
  • Height (mm): 410
  • Inner Big Dimension (mm): 193
  • Inner Small Dimension (mm): O
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ