Lọc gió động cơ Hifill U-2841

600-185-5100; A-2841

  • SKU: HFU-2841
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 280
  • Height (mm): 410
  • Inner Big Dimension (mm): 185
  • Inner Small Dimension (mm): O
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ