Lọc gió động cơ Hifill U-2834

28130-8A600; A-2834

  • SKU: HFU-2834
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 280
  • Height (mm): 440
  • Inner Big Dimension (mm): 154
  • Inner Small Dimension (mm): O
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ