Lọc gió động cơ Hifill U-2429

8-97062294-0; A-6020M

  • SKU: HFU-2429
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 235
  • Height (mm): 290
  • Inner Big Dimension (mm): 135
  • Inner Small Dimension (mm): O
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ