Lọc gió động cơ Hifill U-2343

17801-3380; A-1325

  • SKU: HFU-2343
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 222
  • Height (mm): 430
  • Inner Big Dimension (mm): 122
  • Inner Small Dimension (mm): O
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ