Lọc gió động cơ Hifill U-2335

17801-3360

  • SKU: HFU-2335
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 222
  • Height (mm): 343
  • Inner Big Dimension (mm): 122
  • Inner Small Dimension (mm): O
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ