Lọc gió động cơ Hifill U-2113

OK72C-23-603

  • SKU: HFU-2113
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 205
  • Height (mm): 128
  • Inner Big Dimension (mm): 129
  • Inner Small Dimension (mm): 129
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ