Lọc gió động cơ Hifill U-2029

28130-5H001, A-2813

  • SKU: HFU-2029
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 195
  • Height (mm): 288
  • Inner Big Dimension (mm): 130
  • Inner Small Dimension (mm): 130
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ