Lọc gió động cơ Hifill U-1825

OK6BO-23-603; A-2935

  • SKU: HFU-1825
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 176
  • Height (mm): 247
  • Inner Big Dimension (mm): 112
  • Inner Small Dimension (mm): 112
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ