Lọc gió động cơ Hifill U-1727

28113-4E000; A-28520

  • SKU: HFU-1727
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 167
  • Height (mm): 270
  • Inner Big Dimension (mm): 112
  • Inner Small Dimension (mm): 112
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ