Lọc gió động cơ Hifill U-1332

A-8505

  • SKU: HFU-1332
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 126
  • Height (mm): 313
  • Inner Big Dimension (mm): 85
  • Inner Small Dimension (mm): O
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp mủ