Lọc gió động cơ Hifill A-33445

28130-8A810

  • SKU: HFA-33445
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 335
  • Height (mm): 445
  • Inner Big Dimension (mm): 225
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt