Lọc gió động cơ Hifill A-3250

A-87430

  • SKU: HFA-3250
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 320
  • Height (mm): 495
  • Inner Big Dimension (mm): 210
  • Inner Small Dimension (mm): 21
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt